next prev

 
Contact US / ติดต่อเรา

บริษัท แอมโปเทรด จำกัด
59/99 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.

โทรศัพท์: 0 3533 6699
แฟกซ์: 0 3533 6688
อีเมล์:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Marketing:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บรรยากาศกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
และการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน

ผ่านไปด้วยดีในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับจังหวัด เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ลักษณะเมืองคู่มิตร ( Sister City) ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 ที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ซึ่งได้มีพิธีเปิดงานไปเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 และได้เกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งรับเกียรติจาก นางสาวปราณี ภารังกูล ...พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...กระทรวงมหาดไทย, นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์...พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, คุณขนิษฐา คำจันทร์แก้ว ...วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , คุณพาณิช อัมพรพฤติ กรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าเดอะสกาย เข้าร่วมฟังการบรรยายแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจร โดย Mr. Matsumoto Vice-President Kyoto Obubu Tea Farms และได้ทำการสาธิตวัฒนธรรมการดื่มชาเขียวญี่ปุ่นคู่กับขนมไทย โดยมีคุณประเสริฐ จรรยาชาติ เจ้าของธุรกิจร้านขนมไทยไกลหวานและคุณสยาม สัญญเดช ประธานวิสาหกิจชุมชนสุรากลั้นบ้านเต่าเล่า ร่วมบรรยายเอใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยื่น เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เป็น Model ในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP Village ในอนาคต

และตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน นอกจากจะได้รับฟังบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้ว ยังมีกิจกรรมสาธิตการชงชาเขียวญี่ปุ่น, การสาธิตทำขนมไทย อาทิ ขนมดอกโสน ขนมข้าวตู ไรซ์เบอรี่ จากร้านขนมไทยชื่อดังของชาวอยุธยา พร้อมกับร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของที่ระลึกพิเศษสำหรับในงานนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้เลือกใช้บริการพื้นที่ ศูนย์การค้าเดอะสกาย สำหรับการจัดงานสำคัญในครั้งนี้